Vize i boravak u Češkoj Repblici

Vize za gradjane trećih zemalja od Hotfirm

Boravak gradjana trećih zemalja na teritoriji Češke Republike, tj. gradjana iz zemalja izvan Evropske unije, Švajcarske, Norveške, Islanda i Lihenštajna podležu viznoj obavezi. Izuzetak su gradjani trećih zemalja navedenih u spisku, čiji su gradjani oslobodjeni vizne obaveze, sa kojima Češka Republika u saglasnosti sa navedenom naredbom ima sporazum o ukidanju vizne obaveze.

Ukoliko se radi o boravku u cilju zarade (naprimer: rezultat zaposlenja), ovi stranci su dužni da traže dozvolu za zaposlenje. Ovu dozvolu izdaje biro za zapošljavanje prema mestu zaposlenja a zatim takodje izdaje odgovarajuću vizu. Jedinstvene šengenske vize izdate drugom ugovornom državom opravdavaju strancima boravak na teritoriji Češke Republike za vreme u njoj navedeno, ukoliko Češka Republika nije iz te teritorije važnosti isključena.  Porodice gradjana Evropske unije, koji su gradjani trećih država, moraju za ulazak na teritoriju Češke Republike imati odgovarajuću vizu, s obzirom da su gradjani država za koje važi vizna obaveza.

 

Medju kratkotrajne vize se uključuju

     a) aerodromske vize (viza tipa A),

     b) tranzitna viza (viza tipa B)

     c) viza za boravak do 90 dana (viza tipa C)

     d) jedinstevene šengenske vize (viza tipa A,B ili C odobrene ugovornom državom, koja njenim korisnicma opravdava boravak i na teritoriji druge ugovorne države).

 

Dugotrajna viza je

     a) viza za boravak iznad 90 dana (viza tipa D),

     b) dugotrajna viza ugovornih strana (viza tipa D ili D+C dodeljena ugovornom državom, koja ovlašćuje njenog korisnika za boravak i na teritoriji druge ugovorne države).

 

Uslovi ulaska i boravka na teritoriji ČR su različite za sledeću skupinu stranaca:

 1.       gradjani Evropske unije (isti režim je primenjen prema gradjanima Islanda, Norveške, Lihenštajna i Švajcarske)
 2.       gradjani trećih zemalja – porodice gradjana Evropske unije (isti režim je primenjen prema porodicama gradjana Islanda, Norveške, Lihenštajna i Švajcarske)
 3.       gradjani terćih zemalja

 

Da biste dobili vizu, potrebno Vam je:

    Potpisana odgovarajuća punomoćja, za sedeća dokumenta

 •    Saglasnost valasnika nekretnina sa smeštajem sedišta firme i izvod iz katastra nekretnona o vlasništvu te nekretnine (možemo za Vas obezbediti – vizuelno sedište firme)
 •    Izvod iz registra osudjenih osoba upisanih u trgovački registar kao statutarni ili kontrolni organ
 •    Navesti predmet/e/ poslovanja
 •    Potvrda banke o uloženim sredstvima osnovnog kapitala (u slušaju osnivanja firme)
 •    Eventualna dalja saradnja prema Vašim specifičnim potrebama

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

 • Telefon: +420 602 312 554
 • E-mail: info@hotfirm.cz
 • Adresa: Slezská 2033/11
 •              120 00 Praha 2
 • IČ: 289 14 660
 • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY