Změna obsahu živností od 1. 1. 2014

27. November 2013

Dnem 1. 1. 2014 se změní mnoho věcí v obchodním a občanském právu. Změny se dotknou i obsahové náplně živností.

Podle nařízení vlády 135/2013 Sb. se mění obsahové náplně některých živností, některé živnosti se dokonce ruší či se mění celý text jejich obsahu.

 

Nejčastějšími změnami tohoto nařízení je pozměnění formulace některých částí obsahu živností z důvodu lepší srozumitelnosti. Tento fakt se týká i velmi častých živností jako je například zednictví, velkoobchod a maloobchod či kosmetické služby, ale i jiných jako jsou činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, oční optika, kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin, a další.

 

Podstatnější ale je, že se od roku 2014 jedna živnost vázaná transformuje na živnost koncesovanou. Konkrétně jde o živnost „Výroba a zpracování paliv a maziv“. Nově se tedy bude vyskytovat v příloze č. 3 živnostenského zákona a její obsahový text bude zcela změněn.

 

Další neméně důležitou změnou jsou nové obsahové náplně u živnosti koncesované „Vedení spisovny“ a živnosti volné „Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků“.

 

 

 

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY