Založení s.r.o. "za korunu"

19. August 2013

Nový občasnký zákoník přináší řadu změn které si v článku popíšeme. Ten začne platit Nejspíše od 1.1. 2014 bude schválen nový občanský zákoník.

Založení s.r.o. "za korunu" po novém občanském zákoníků

ZOK – § 142 minimální výše vkladu je 1 Kč.

Dnešní úprava požaduje 200.000,- Kč základní kapitálu, který musí být do pěti let po vzniku společnosti zcela splacen. Tato částka má představovat jakousi garanci pro věřitele. Právní úprava se snažila prosadit zásadu zachování základního kapitálu. Tato zásada spočívá v tom, že společnost by měla mít reálný majetek ve výši 200.000 ne pouze fiktivní částku, kterou bude účetně vykazovat na straně pasiv.

Větší jistota pro věřitele.

S touto změnou budou mít věřitelé ručení zajištěno reálným majetkem společnosti a ne pouhými fiktivními částkami v účetnictví. Bude zaveden tak zvaný test insolvence. Test bude sloužit k omezení některých riskantních úkonů, které by společnost zamýšlela uskutečnit.

Shrnutí skutečných změn po zavedení novém občanském zákoníku pro s.r.o

Vstup do podnikání a založení společnosti se zjednoduší a možnost založit s.r.o. se otevře i pro menší podnikatele.

Jednatel společnosti bude mít větší odpovědnost za škodu.

Ručení bude neomezené, tedy jednatel bude ručit celým svým majetkem, jak je tomu například v současné době u veřejné obchodní společnosti.

Důvody

Dnešní požadovaný základní kapitál ve výši 200.000,- Kč není chráněn a to z toho důvodu, že společnosti nemají ze zákona povinnost základní kapitál držet a zůstává nejčastěji jen jako účetní položka.

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY