Snadnější a flexibilnější fungování s.r.o.

28. August 2013

Nová právní úprava se snaží o snadnější a flexibilnější fungování s.r.o., což se projevuje jak v uvolnění právní úpravy podílu, tak i snížením základního kapitálu s.r.o. z 200 000 Kč na symbolickou 1 korunu.

Vzorem pro tuto změnu je pro českého zákonodárce úprava německá, polská či francouzská.

Původním smyslem vytvoření kapitálu 200.000 Kč byla ochrana věřitele. Ve skutečnosti, ale společnosti nebyli, nuceny danou hotovost udržovat a ze základního kapitálu se stala pouhá účetní jednotka.

Proto se výše základního kapitálu snižuje a ochrana věřitele se zajišťuje jak ustanovením o správě majetku společnosti a odpovědnosti, tak i pomocí testu insolvence, které společnosti zakazuje poskytovat určitá plnění v případě, že by si tím způsobila úpadek.

Důsledky nové právní úpravy:

  •  flexibilita fungování s.r.o.
  •  větší důraz na dispozitivní úpravu smluvních vztahů mezi společníky
  •  zvýšení ochrany věřitele (je prolomena omezená odpovědnost společníků)

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY