Založení akciové společnosti

Základní informace o založení akciové společnosti

 • Společnost může založit minimálně jedna fyzická (FO) nebo jedna právnická osoba (PO). 
 • Základní kapitál činí buď 2 000 000 kč bez veřejné nabídky akcií, nebo 20 000 000 Kč s veřejnou nabídkou akcií
 • Při vzniku firmy musí být splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a emisní ážio 
 • Celkový vklad musí být splacen nejpozději do jednoho roku od založení společnosti
 • Akcionář za závazky společnosti neručí
 • Orgány společnosti: valná hromada, která rozhoduje o založení společnosti a schvaluje stanovy. Statutárním orgánem jsou dozorčí rada a představenstvo. Další orgány určí stanovy společnosti

Akciová společnost může být založena jedním nebo více zakladateli. V případě, že zakládá firmu jednotlivec, sepisuje se tzv. zakladatelská listina formou notářského zápisu. Zakládají-li a.s. dva a více společníků, podepisuje se zakladatelská smlouva.

Zakladatelská listina nebo zakladatelská smlouva musí obsahovat:

 • Název a sídlo společnosti
 • Předmět podnikání
 • Počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu (+ druhy akcií)
 • Výši vkladů jednotlivých zakladatelů
 • Způsob a výši ocenění nepeněžitých vkladů (pokud mají být použity)
 • Přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou
 • Určení správce vkladu
 • Údaje o rezervním fondu
 • Návrh stanov

Je-li akciová společnost zakládána s veřejnou nabídkou akcií, musí obě tyto listiny navíc obsahovat:

 • Dobu a místo upisování akcií (tato doba nesmí být kratší než dva týdny)
 • Postup při upsání akcií
 • Místo a dobu pro splácení části upsaných akcií
 • Způsob, jakým se bude svolávat ustavující valná hromada upisovatelů
 • Způsob tvoření rezervního fondu

Akciová společnost vzniká tehdy, jsou-li splněny následující požadavky:

 • FO i PO musí mít živnostenské oprávnění
 • Výpis z rejstříku trestů (max. 3 měsíce starý)
 • Čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům
 • rozhodnutí o založení společnosti
 • schválení stanov společnosti
 • volba orgánů společnosti, jež je podle stanov oprávněna volit valná hromada

Teprve tehdy, když jsou splněny výše zmíněné požadavky, rejsříkový soud povolí zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku, což může trvat i 90 dní.


Základní kapitál akciové společnosti je rozdělen do určitého počtu akcií dané hodnoty. Akciová společnost může být založena dvěma způsoby, a to buď na základě veřejné nabídky akcií (sukcesivní založení) nebo bez veřejné nabídky k upsání akcií (simultánní založení). Pro Českou republiku je typické založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií, protože sukcesivní založení představuje pro každého podnikatele poměrně složitý postup. V případě založení firmy s veřejnou nabídkou akcií totiž potřebují podnikatelé získat finanční zdroje z vnějšku, tedy od investorů. Je klidně možné, že se žádní investoři nenajdou a firma skončí, aniž by vůbec začala. Proto je jistější a jednodušší zakládat společnost bez veřejné nabídky akcií, protože podnikatelé nejsou závislí na vnějších finančních zdrojích. 

Nabízíme akciové společnosti na míru

Jak můžete vidět výše, založit akciovou společnost stojí mnoho času, peněz i nervů a může trvat i několik měsíců, než je firma zapsána do obchodního rejstříku. Pokud využijete služeb naší společnosti, můžeme Vám zaručit, že Vaše nová akciová společnosti bude zapsána do obchodního rejstříku již do deseti pracovních dnů. Nabízíme komplexní servis spočívající ve vyhotovení, resp. zajištění veškerých potřebných úkonů a dokumentů. Založení a. s. s týmem zkušených expertů Vám ušetří spoustu času a úsilí. S námi budete mít jistotu, že Vaše společnost bude připravena k plnění podnikatelského záměru v nejkratším možném čase. 

Samozřejmě založení a.s. není jedinou službou tohoto typu, kterou Vám můžeme nabídnout. Pokud máte spíše zájem o založení s.r.o., není problém. To sámé nabízíme i pro evropskou společnost, anebo obchodní společnost v zahraničí.

Ready made a.s., podnikejte ještě dnes

Chcete-li začít podnikat už dnes a ještě u toho ušetřit peníze, ready made společnosti jsou pro Vás tím správným řešením.Naše aktuální nabídka ready made akciových společností

Název společnosti Typ Město Zapsána v OR Cena Info
01985141 TOLUCA a.s a.s. Praha 13. 08. 2013 65 000 Kč Rezerovat
29128391 BRYONIA a.s. a.s. Praha 19. 11. 2012 89 000 Kč Rezerovat
24804851 ESKAPÁDA a.s. a.s. Praha 08. 02. 2011 99 000 Kč Rezerovat
24148369 SOLAZARA a.s. a.s. Praha 12. 08. 2011 99 000 Kč Rezerovat
24843644 LATISIMA a.s. a.s. Praha 04. 05. 2011 99 000 Kč Rezerovat
24123161 Malifa a.s. a.s. Praha 01. 06. 2011 99 000 Kč Rezerovat
24848441 IKSEMA a.s. a.s. Praha 18. 05. 2011 99 000 Kč Rezerovat
24126209 KONGESCO a.s. a.s. Praha 10. 06. 2011 99 000 Kč Rezerovat
24828521 Mancato a.s. a.s. Praha 31. 03. 2011 99 000 Kč Rezerovat
36866474 MULTICOLORE a. s. a.s. Bratislava 13. 01. 2010 99 000 Kč Rezerovat
36866466 EPOLETA a.s. a.s. Bratislava 13. 01. 2010 99 000 Kč Rezerovat
24754129 TIVARA a.s. a.s. Praha 29. 10. 2010 109 000 Kč Rezerovat
29022177 PRODAY a.s. a.s. Praha 11. 01. 2010 129 000 Kč Rezerovat
Celkem společností: 13 Reset filteru


Kontaktujte nás

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

 • Telefon: +420 725 309 032
 • Telefon 2: +420 602 312 554
 • E-mail: info@hotfirm.cz
 • Adresa: Slezská 2033/11
 •              120 00 Praha 2
 • IČ: 289 14 660
 • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY