Osnivanje društva sa opgraničenom odgovornošću

Osnovne informacije o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću

 • Organizaciju može osnovati minimalno jedna fizička ili jedna pravna osoba 
 • Minimalna visina osnivačkog kapitala iznosi 200.000.- Kč, pri čemu najniži mogugući ulog jednog partnera je 20.000.- Kč
 • Prilikom nastanka firme mora biti otplaćeno bar 100.000 Kč, svi bezgotovinski ulozi a          minimalno 30% iz uloga svakog od osnivača
 • Ukupan ulog mora biti otplaćen najkasnije do 5 godina od nastanka društva 
 • Partneri zajedno garantuju i bez razlike do visine neuplaćenih uloga svih partnera prema stanju u  Zapisniku Trgovačkog registra
 • Organi društva: skupština akcionara, rukovodećim organom su rukovodioci  a kontrolni savet (nije obavezan). Dalje organe utvrdjuje zajednički ugovor.  

Organizacija sa ograničenom odgovornošću (DOO) može biti osnovana na dva načina

U slučaju da firmu osniva pojedinac, sastavlja se osnivačka povelja. Ukoliko društvo osnivaju dve i više osoba, potpisuje se zajednički ugovor. Osnivači mogu biti kako fizičke (FO), tako i ravničke osobe (PO).

Zajednički ugovor ili osnivačka povelja moraju sadržati:

 •       Naziv i sedište društva.
 •       Predmet poslovanja
 •       Odredjivanje saradnika spomenutih firmom PO naziv i adresa sedišta, FO ime i adresa stalnog boravka
 •       Visina osnivačkog kapitala i visina uloga pojedinačnih partnera
 •       Imena i stanovanje pravnih rukovodilaca društva i njihove pozicije u firmi
 •       Utvrdjivanje upravitelja uloga
 •       Imena i stanovanje članova kontrolnog saveta, koliko se savet formira
 •       Zavodjenje bezgotovinskih uloga
 •       Podatci o rezervnom fondu
 •       Ukoliko je to u interesu društva, može biti predložen i pravilnik

 

Organizacija sa ograničenom odgovornošću nastaje onda, kada su ispunjeni sledeći uslovi:

 •      FO i PO moraju imati ovlašćenje malog privrednika
 •      Izvod iz registra osudjenih (max. 3 meseca star)
 •      Izvod iz katastra nepokretnosti (max. 3 meseca star)
 •      Izjava časti rukovodilaca, da su potpuno osposobljeni pravnim zadatcima
 •      Službeno overeni društveni ugovor/osnivačka povelja mora biti napisana i potpisana svim osnivačima
 •      Moraju biti otplaćeni svi bezgotovinski ulozi, minimální 100.000.- Kč iz osnivačkog kapitala i min. 30% uloga svakog partnera

 

Tek tada , kada su ispunjeni svi navedeni uslovi, registarski sud dozvoljava upis Akcionarskog društva u Trgovački registar što može trajati i 90 dana.

Osnivanje DOO je znači dugotrajan i administrativno složen proces, koji je u današnje vreme

većinom usporen, sporom administracijom ustanova. Ceo proces može trajati duže od mesec dana. Bilo kakva greška u administraciji može osnivanje DOO produžiti nekoliko nedelja. Budite bolji od Vaše konkurencije i olakšajte osnivanje DOO zahvaljujući prodaji firmi odnosno, ready made organizacija.

 

Nudimo organizacije sa ograničenom odgovornošću po meri

Ukoliko neželite dugotrajan proces osnivanja firmi ili prosto neznate kako nastaviti, prilokom osnivanja DOO, obratite se na nas. Dozvolite da vam pomognu naši školovani profesionalci, koji se danas i danima bave ovom problematikom. Korišćenjem naših usluga, za Vas će osnivanje DOO, biti lako i brzo i sa garancijom preciznosti sa naše strane.

Osnivanje DOO nije jedina usluga toga tipa koju Vam možemo ponuditi. Ukoliko ste zainteresovani  za osnivanje AD nije problem. To isto nudimo i za evropsku organizaciju odnosno trgovačku organizaciju u inostranstvu

Ready made DOO, poslujte do 24 sata

 Svakako najednostavniji način, kako početi sa poslovanjem, je kupovina ready made organizacije, na koje se pre svega specijalizujemo. Ukoliko želite, da brzo krenete sa poslovanjem, možda još danas, ready made firme su tim ispravnim rešenjem.

     Više o ready made DOO

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

 • Telefon: +420 725 309 032
 • Telefon 2: +420 602 312 554
 • E-mail: info@hotfirm.cz
 • Adresa: Slezská 2033/11
 •              120 00 Praha 2
 • IČ: 289 14 660
 • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY