Hlavní změny při zakládání a.s. platné od 1.1.2014

21. July 2013

Změny v založení akciové společnosti které mají začít platit od 1.1.2014

 • Struktura řídících orgánů se dělí na monistickou a dualistickou (dnes pouze dualistický). Zvolený systém vnitřní struktury lze měnit změnou stanov.
 • Monistický model – vedle valné hromady se zřizuje správní rada (výkonný orgán, který určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon) a statutární ředitel (statutární orgán, jen FO)
 • Dualistický model – valná hromada, představenstvo a dozorčí rada

Změny v založení akciové společnosti které mají začít platit od 1.1.2014

 • Struktura řídících orgánů se dělí na monistickou a dualistickou (dnes pouze dualistický). Zvolený systém vnitřní struktury lze měnit změnou stanov.
 • Monistický model – vedle valné hromady se zřizuje správní rada (výkonný orgán, který určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon) a statutární ředitel (statutární orgán, jen FO)
 • Dualistický model – valná hromada, představenstvo a dozorčí rada
 • Variabilita druhů akcií – kmenové akcie, akcie se zvláštními právy…
 • Kusové akcie – nemají jmenovitou hodnotu. Jejich hodnota se určí podle počtu jejich vydání.
 • Orgány a.s. mohou být jednočlenné
 • Systém kumulativního hlasování pro volbu členů orgánů – výhoda pro minoritní akcionáře. (počet hlasů, jimiž akcionář nakládá na valné hromadě, se znásobí počtem volených členů orgánu společnosti. Jestliže se volí členové představenstva i členové dozorčí rady, zjišťuje se pro účely kumulativního hlasování počet hlasů akcionáře pro každý orgán odděleně. Při kumulativním hlasování je akcionář oprávněn použít všechny hlasy, kterými nakládá, nebo jejich libovolný počet jen pro určitou osobu nebo pro určité osoby.)
 • Členy dozorčí rady už nemusí volit zaměstnanci
 • Délka funkčního období člena představenstva může být libovolná, není třeba je volit každých 5 let
 • Je možné rozhodovat mimo valnou hromadu (per rollam)

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

 • Telefon: +420 725 309 032
 • Telefon 2: +420 602 312 554
 • E-mail: info@hotfirm.cz
 • Adresa: Slezská 2033/11
 •              120 00 Praha 2
 • IČ: 289 14 660
 • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY